СРЗ - Умения за живот


Go to content


Клуб "СРЗ - умения за живот"


Клубът е сформиран през 2012 г. със стартирането на проект "УСПЕХ" в СОУ "Христо Ботев" - Русе. В него са включени 13-15 годишни девойки и младежи. Ръководител на клуба е г-жа Ирена Ганчева.


Цели:

Повишаване на информираността на младите хора за рисково поведение и рискови ситуации, което спомага и за формирането на нагласи и създаване на умения за разпознаване и избягване на риска в общуването.
Усъвършенстване на способностите за общуване, за анализиране и овладяване на емоции, за активно слушане и работа в екип.
Създаване на умения у младите хора да отстояват своята позиция и да вземат адекватни решения без да нарушават личното пространство на другите.


Антиспин кампанияПърва помощ

ТМ, СОУ "Христо Ботев" | srz_botev_ruse@mail.bg

Back to content | Back to main menu